Prijevodi pravnih tekstova

Ovjereni prijevodi talijanski Ovjereni prijevodi francuski

Pri izradi prijevoda surađujem sa stručnjacima u području prava u kojemu se kontinuirano usavršavam jer je, posebice kod prijevoda pravnih dokumenata, uz temeljito poznavanje stručne terminologije, potrebno iscrpno poznavanje ustrojstva obaju pravnih sustava.

 PRAVNI DOKUMENTI

 • prijevodi ugovora
 • sudske odluke
 • zakonski i podzakonski akti
 • javnobilježnički dokumenti
 • ovjereni prijevodi
 • ostala pravna dokumentacija

Područja prakse:

 • kazneno pravo
 • građansko pravo
 • trgovačko pravo i pravo društava
 • radno pravo
 • upravno i ustavno pravo
Back to Top
more