Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod bilo koje vrste isprave koji ovlašteni sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom, čime jamči sadržajnu, stilsku i terminološku istovjetnost s izvornikom.

Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima na svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima, kao i na sudovima.

Osim za istovjetnost prijevoda s izvornikom, sudski tumač jamči i za čuvanje povjerljivosti svih podataka.

Cijene ovjerenog prijevoda određene su Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima, koji je stupio na snagu 2008. godine.

Cijene i izgled ovjerenog prijevoda određen je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima koji je stupio na snagu 2008. godine.

Obratite mi se kako biste dobili detaljnije podatke o cijeni usluge i neobvezujuću ponudu.

Back to Top
more