Lektura

Lektura je proces pravopisnog i jezičnog uređivanja autorskog rukopisa, odnosno prilagođavanja teksta normi standardnog jezika, u skladu s funkcionalnim stilom kojemu lektorirani tekst pripada (administrativni, znanstveni, publicistički, književnoumjetnički, razgovorni stil).

Lektura je posljedna etapa u prijevodnom procesu koja neposredno prethodi samom objavljivanju.

Cijene lekture pogledajte ovdje.

 

Back to Top
more