Kontakt

Sudski tumac talijanski Sudski tumac francuski

Želite li da Vam pomognem u ostvarivanju punog potencijala Vašeg poslovanja uslugama prijevoda i lekture te za sva pitanja ispunite obrazac kojem možete priložiti svoje dokumente, obratite mi se na adresu elektroničke pošte info@inkedtranslations.com ili me nazovite na broj telefona 095 876 65 94 i u najkraćem roku ćete dobiti ponudu prilagođenu Vašim potrebama!

Obvezujem se na najstrože čuvanje povjerljivosti Vaših podataka u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018 ), odnosno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka). Vaše dokumente i osobne podatke ne otkrivam, niti stavljam trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje. Pročitajte više na stranici Opći uvjeti poslovanja.

 

Back to Top
more